Nota prawna

Właścicielem witryny internetowej opublikowanej pod adresem URL: https://www.elektrakalisz.pl jest firma Elektra Kalisz, zarejestrowana pod adresem ul.Jabłkowskiego 20/9, 62-800 Kalisz. Dostęp oraz korzystanie z witryny podlega określonym niżej warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z witryną i przeglądając jej zawartość, lub zasoby przechowywane przez wyszukiwarki internetowe akceptuje się bez wyjątku i ograniczeń wszystkie warunki i zastrzeżenia oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a Elektra Kalisz nie mają mocy prawnej ani skutków prawnych.

Warunki i zastrzeżenia
1. Wszelkie dane zamieszczone w witrynie mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie w celu niekomercyjnego użytku prywatnego.
2. Konieczne jest zapoznanie się z każdym bez wyjątku ostrzeżeniem o prawach autorskich oraz innych prawach własności zawartych we wszystkich informacjach, które są pobierane. Zabronione jest rozprowadzanie, edytowanie, udostępnianie i wykorzystywanie zawartości witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody Elektra Kalisz. Należy założyć, że wszystko co można zobaczyć lub przeczytać w witrynie, podlega prawu autorskiemu, chyba że zastrzeżono inaczej, i nie może być wykorzystane w inny sposób, niż określono w warunkach i zastrzeżeniach, bez pisemnej zgody Elektra Kalisz. Elektra Kalisz nie gwarantuje, że sposób użycia materiałów wyświetlonych w witrynie nie narusza praw innych podmiotów nie należących lub nie stowarzyszonych z Elektra Kalisz.
3. Z wyjątkiem wcześniej wspomnianego ograniczonego upoważnienia, Elektra Kalisz nie przyznaje i nie udziela żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z jakichkolwiek praw autorskich Elektra Kalisz lub innych podmiotów.
4. Witryny internetowe mogą zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do Elektra Kalisz lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do Elektra Kalisz lub innych podmiotów.
5. Pomimo, że Elektra Kalisz dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w witrynie informacje były ścisłe i aktualne, Elektra Kalisz nie daje gwarancji co do treści, którą wprowadzono do witryny w stanie niezmienionym. Elektra Kalisz nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tej witryny oraz jej zawartości. W szczególności, Elektra Kalisz nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w Witrynie. Niektóre ustawodawstwa nie przewidują wykluczenia domniemanej gwarancji, w tym przypadku powyższe wykluczenia nie mają zastosowania. Elektra Kalisz nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej witryny. Elektra Kalisz zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości witryny. Elektra Kalisz nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu Elektra Kalisz lub osób trzecich.
6. Elektra Kalisz nie odpowiada za treść którejkolwiek ze stron spoza witryny ani żadnej innej witryny podłączonej do witryny. Łączenie się z witryną, ze stronami spoza witryny lub innymi witrynami odbywa się na własne ryzyko i bez przyzwolenia Elektra Kalisz.
7. Elektra Kalisz ma prawo w każdej chwili skorygować te warunki i zastrzeżenia.
8. Niedozwolone jest włączanie tej Witryny do innych. Podłączenie online lub inny sposób włączania części tej Witryny do innych witryn również są zabronione.

Pliki cookies
Witryna https://www.elektrakalisz.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Na naszej witrynie wykorzystujemy „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Ostatnia modyfikacja : 14 luty 2021